Voedingsadvies

De Fitbox

Voedingsadvies

De Fitbox geeft ook voedingsadvies op maat, gegeven door een gediplomeerd diëtist. Tijdens een eerste consultatie wordt een dossier opgemaakt, worden er lichaamsmetingen gedaan en volgt er een uitgebreide voedingsanamnese.

 Er wordt onder andere  geluisterd naar het voedingspatroon en er worden belangrijke aandachtspunten aangehaald.

Tussen de eerste consultatie en de opvolgsessie wordt het voedingspatroon geanalyseerd zodat er een geïndividualiseerd voedingsschema kan worden opgesteld.


Tijdens een opvolgsessie wordt de vooruitgang bekeken. Worden de vooropgestelde resultaten bereikt of niet? Wat kan er beter? Er zal steeds ingegaan worden op zowel de goede als de minder goede punten. Op basis hiervan zal er dan verder gewerkt worden.

Interesse?