Blog

De Fitbox

02/03/2020 Impact van beweging en sedentair gedrag op de levenskwaliteit

Er wordt wel eens gezegd dat zitten het nieuwe roken is. Zitten wordt dan ook gezien als één van de grootste gezondheidsproblemen van de 21ste eeuw.

Dat zitten enorm veel negatieve effecten heeft wordt ook aangetoond in verschillende studies (o.a. Lee - 2012). Zo wordt veel zitten geassocieerd met o.a.:
• Overgewicht en obesitas;
• Lagere cardiovasculaire fitheid;
• Hoger BMI;
• Hoger sterftecijfer;
• Risico op het ontwikkelen van diabetes type 2;
• Meer spier en gewrichtsklachten, onder andere lage rugpijn;
• Depressies;
• Ontwikkelen van bepaalde kankers;
• …

Bewegen is dan ook belangrijk in het voorkomen van bovenstaande problemen. Bovendien werd in een studie aangetoond dat fysiek actievere mensen op latere leeftijd een betere levenskwaliteit hebben.

In principe zou ieder individu 150 minuten per week moeten bewegen aan een matige intensiteit of 75 minuten per week aan een hoge intensiteit (WHO, 2010). Activiteiten van matige intensiteit zijn bv. wandelen, in de tuin werken of huishoudelijke taken, terwijl activiteiten van een hoge intensiteit bv. joggen, sportwedstrijden of fietsen zijn.

Om mensen aan te zetten om meer te bewegen en stilzitten te beperken, kwam gezond leven in 2017 met een nieuw model van de bewegingsdriehoek. Het doel van die nieuwe bewegingsdriehoek is om professionals een duidelijk instrument te geven dat gebruikt kan worden om o.a. voorlichtingen te geven en om de gezondheidsboodschap helder over te brengen aan het brede publiek.

Enkele uitgangspunten om meer bewegen te stimuleren zijn:

• Elke dag gevarieerd bewegen;
• “Iets” is beter dan niets principe;
• Lang stilzitten onderbreken;
• Verhoging levenskwaliteit;
• Preventie van o.a. depressie, diabetes type 2, rugklachten,…
• …..

Wil je zelf ook meer bewegen? Voor een bewegingsplan op maat kan je steeds terecht bij De Fitbox!

Literatuurlijst:
Lee, I.M., Shiroma, E.J., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S.N., Katzmarzyk, P.T., ... & Wells, J.C. (2012). Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. Lancet (London, England), 380(9838), 219-29.
McAuley E, Konopack JF, Motl RW, Morris KS, Doerksen SE, Rosengren KR. Physical activity and quality of life in older adults: influence of health status and self-efficacy. Annals of Behavioral Medicine. 2006;31(1):99–103.
Vlaams instituut gezond leven. De voedings en bewegingsdriehoek hoe en waarom, 2017. www.gezondleven.be
World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. Geneva, Switzerland: WHO; 2010


21/02/2020 Is krachttraining af te raden bij kinderen?

Krachttraining (of weerstandstraining) voor kinderen is een controversieel
onderwerp. Vaak zijn de ouders er eerder sceptisch over. Er wordt immers regelmatig beweerd dat krachttraining bij kinderen niet effectief zou zijn, dat het niet veilig zou zijn en dat het zou zorgen voor een achterstand in de groei.

Er zijn echter voldoende wetenschappelijke studies die aantonen dat weerstandstraining bij jonge kinderen geen negatieve effecten hebben op hun lichamelijke ontwikkeling (Benjamin et al.,2003; Faigenbaum, 1993; Isaac et al., 1994; Kraemer & Fleck, 1994; Falk & Dotan, 2019).

Daarnaast tonen deze studies aan dat krachttraining ook voor een hoger metabolisme zorgt bij kinderen met overgewicht, preventief werkt tegen diabetes en zorgt voor een verhoogd zelfvertrouwen.

Er zijn wel een aantal richtlijnen die best in acht worden genomen:

• Aangepaste sportkledij en sportschoenen dragen;
• Sporten onder begeleiding van een gekwalificeerde trainer;
• Realistische en aangepaste doelen aan de fysieke capaciteiten van het kind;
• Elke training dient steeds te worden voorzien van een warming up, cool down en stretching;
• Correcte uitvoering en het aanleren van de oefeningen is belangrijker dan het gewicht waarmee het kind traint;
• Meer herhalingen i.p.v. weinig herhalingen met een grotere weerstand genieten de voorkeur;
• Zorg voor een variatie van de oefeningen.

Voor meer informatie en begeleiding van je kind kan je terecht in de Fitbox!

Geraadpleegde literatuur:

Benjamin, H.J., & Glow, K.M. (2003). Strength training for children and adolescents: what can physicians recommend. The Physician and sportsmedicine, 31(9), 19-26.
Faigenbaum, A. Prepubescent strength training: A guide for teachers and coaches. NSCA Journal 15(5):20-29. 1993.
Falk, B., & Dotan, R. (2019). [STRENGTH TRAINING IN CHILDREN]. Harefuah, 158(8), 515-9.
Isaacs, 1., R. Pohlman, and B. Craig. Effects of resistance training on strength development in prepubescent females. Med. Sci. Sports Exerc. 26(Suppl.) S210. 1994. (Abstract)
Kraemer, W., and S. Fleck. Strength Training for Young Adults. Champaign, 11: Human Kinetics, 1993
Sewall, L., & Micheli, L.J. (1986). Strength training for children. Journal of pediatric orthopedics, 6(2), 143-6.